Organizacja i obsługa multimedialna ewentów


studio filmowe
studio filmowe

Zapewniamy organizację i realizację multimedialą eventów w najnowszych standardach i technologiach telewizyjnych, transmisji obrazu i dźwięku. Zapewniamy własną technikę wizyjną, audio oraz 15 kamerowy wóz realizacyjny HD2-Factor, systemy transmisji na bazie AviWest PRO 380 i osprzęt niezbędny na każdym evencie, zobacz technika-wynajem.  

  

         EVENT.FACTOR.PL